A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z

TRANSLATE

MAZMUR 106

Alkitab Terjemahan Baru

MAZMUR 106


106:1 Haleluya! Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
106:2 Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan TUHAN, memperdengarkan segala pujian kepada-Nya?
106:3 Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu!
106:4 Ingatlah aku, ya TUHAN, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku, demi keselamatan dari pada-Mu,
106:5 supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri.
106:6 Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik.
106:7 Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap Yang Mahatinggi di tepi Laut Teberau.
106:8 Namun diselamatkan-Nya mereka oleh karena nama-Nya, untuk memperkenalkan keperkasaan-Nya.
106:9 Dihardik-Nya Laut Teberau, sehingga kering, dibawa-Nya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun.
106:10 Demikian diselamatkan-Nya mereka dari tangan pembenci, ditebus-Nya mereka dari tangan musuh;
106:11 air menutupi para lawan mereka, seorangpun dari pada mereka tiada tinggal.
106:12 Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepada-Nya.
106:13 Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatan-Nya, dan tidak menantikan nasihat-Nya;
106:14 mereka dirangsang nafsu di padang gurun, dan mencobai Allah di padang belantara.
106:15 Diberikan-Nya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkan-Nya penyakit paru-paru di antara mereka.
106:16 Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan, dan kepada Harun, orang kudus TUHAN.
106:17 Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi kumpulan Abiram.
106:18 Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu.
106:19 Mereka membuat anak lembu di Horeb, dan sujud menyembah kepada patung tuangan;
106:20 mereka menukar Kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput.
106:21 Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir:
106:22 perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi Laut Teberau.
106:23 Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa, orang pilihan-Nya, tidak mengetengahi di hadapan-Nya, untuk menyurutkan amarah-Nya, sehingga Ia tidak memusnahkan mereka.
106:24 Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya.
106:25 Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara TUHAN.
106:26 Lalu Ia mengangkat tangan-Nya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun,
106:27 dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa, dan menyerakkan mereka ke pelbagai negeri.
106:28 Mereka berpaut pada Baal Peor, dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati.
106:29 Mereka menyakiti hati-Nya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka.
106:30 Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu.
106:31 Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun, untuk selama-lamanya.
106:32 Mereka menggusarkan Dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka;
106:33 sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya.
106:34 Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada mereka,
106:35 tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa, dan belajar cara-cara mereka bekerja.
106:36 Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka, yang menjadi perangkap bagi mereka.
106:37 Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka, dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat,
106:38 dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah.
106:39 Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan, dan berzinah dalam perbuatan-perbuatan mereka.
106:40 Maka menyalalah murka TUHAN terhadap umat-Nya, dan Ia jijik kepada milik-Nya sendiri.
106:41 Diserahkan-Nyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka.
106:42 Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya.
106:43 Banyak kali dilepaskan-Nya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka.
106:44 Namun Ia menilik kesusahan mereka, ketika Ia mendengar teriak mereka.
106:45 Ia ingat akan perjanjian-Nya karena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setia-Nya yang besar.
106:46 Diberi-Nya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka.
106:47 Selamatkanlah kami, ya TUHAN, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu.
106:48 Terpujilah TUHAN, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan: "Amin!" Haleluya!

KLIK ALKITAB ONLINE
KLIK PELENGKAP KIDUNG JEMAAT (PKJ).
KLIK "NYANYIKANLAH KIDUNG BARU NKB)"
KLIK "KIDUNG JEMAAT"

Dapatkan Lirik KIDUNG JEMAAT dengan memasukkan alamat email, GRATIS:

Delivered by FeedBurner